Khuc Ly Biet

Facebook: Khuc Ly Biet Nội dung tố cáo: Xin thông báo cho tất cả mọi ngừoi việt nam đang sống và làm việc tại hàn quốc đặc biệt là nhưng người du hok sinh người lao động bất hợp pháp đề phòng tránh bị lừa đảo và bóc lột sức lao động . Dưới đây … Đọc tiếp Khuc Ly Biet